Amanida de lletres. Quadern d'escriptura

AMANIDA DE LLETRES QUADERN D’ESCRIPTURA LECTOESCRIPTURA

LECTOESCRIPTURA AMANIDA DE LLETRES QUADERN D’ESCRIPTURA Animallibres

I, U, E, O, A (vocals) P M L S T N D B F V R FORTA (r-, -rr-) R flUIXA (-r-) QU/QÜ C (ca, co, cu) E/0 obertes i tancades pàg. 4 pàg. 16 pàg. 20 pàg. 24 pàg. 28 pàg. 32 pàg. 36 pàg. 40 pàg. 44 E/0 àtones pàg. 48 pàg. 52 pàg. 56 pàg. 60 pàg. 64 pàg. 66 pàg. 70 pàg. 74 Animallibres

-SS- -SZ H LL NY X, IX X (com en taxi) TX -IG K W L·L J C (ce, ci) Ç (ça, ço, çu, -ç) G (ga, go, gu) G (ge, gi) TJ/TG GU/GÜ pàg. 78 pàg. 82 pàg. 86 pàg. 90 pàg. 94 pàg. 98 pàg. 102 pàg. 106 pàg. 114 pàg. 110 pàg. 118 pàg. 122 pàg. 126 pàg. 130 pàg. 134 pàg. 138 pàg. 142 pàg. 144 pàg. 146 pàg. 148 Animallibres

1 M'arca 'qui 'diu i. Iiii! 2 Encercla 'quine# 'comencen per i. 3 M'arca $el 'que no té i. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 4 Animallibres

I T I L I T L I I T T I T I L I L L I T L T I T I T L 4 Pinta le# I. 6 Escriu. i i i I I I Ii I i I i Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI 5 Encercla le# i. K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 5 Animallibres

1 2 1 2 1 2 1 M'arca 'qui 'diu u. Uuuu! 2 Pinta $el# 'que tenen u. 3 M'arca 'quante# u tenen. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 6 Animallibres

4 Pinta le# lletre# u. 5 Encercla U i u. 6 Escriu. u u u U U U Uu Uu Uu u n u n u n u u n n u u n n n n n u U'aa! Auu! Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 7 Animallibres

1 M'arca 'qui 'diu $e. E$eee! 2 Pinta $el# 'que tenen $e. 3 Encercla $el 'que no té $e. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 8 Animallibres

5 Pinta le# E. 4 Encercla le# $e. i i i i 'o 'o 'o 'a 'a 'a 'o 'o u u u $e $e BALENA ESCOLA PAPER ELEFANT ELEFANT $e $e $e $e 6 Escriu. $e $e $e E E E E $e E $e E $e Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 9 Animallibres

1 M'arca 'qui 'diu 'o. O'ooo! 2 Pinta $el# 'que tenen 'o. 3 Encercla $el# 'que 'acaben 'amb 'o. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 10 Animallibres

O O O O O O D D D D G G G Q Q Q 4 Pinta le# lletre# O. 5 Encercla O i 'o. 'o 'o 'o O O O O'o O'o O'o 6 Escriu. P'ol Oriol Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 11 Animallibres

1 M'arca 'qui 'diu 'a. A'aaa... 2 Pinta, 'de 'cada parella, $el 'que 'comença per 'a. 3 Encercla $el 'que no té 'a. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 12 Animallibres

4 Pinta le# 'a. 5 Encercla la A 'de 'cada paraula. AVIÓ ARBRE PA SAL 6 Escriu. 'a 'a 'a A A A A'a A'a A'a $e $e 'o 'o 'o 'a 'a 'a 'a u u $e Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 13 Animallibres

1 R$elaciona 'amb la vocal 'que 'diu. 'a $e i 'o u 2 Encercla la vocal 'amb 'què 'comença. 'a $e i 'o u 'a $e i 'o u 'a $e i 'o u 'a $e i 'o u 3 Pinta $en 'quin 'ordre 'diu# le# vocal#. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI u 'o 'o u 'a i i 'a 'a 'o 'o a 14 Animallibres

4 Escriu. Ai, 'ai. Ei, iaio. U'au, iaia. 5 R$epassa i 'copia. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 'ai 'au Ai Au $ei $eu Ei Eu 'oi 'ou Oi Ou ia ie io I'a I$e I'o ua ue uo U'a U$e U'o 15 Animallibres

1 M'arca 'qui 'diu p. 2 Pinta, 'de 'cada parella, $el 'que 'comença per p. 3 Encercla $el 'que té pi. Piu, piu! IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 16 Animallibres

4 Pinta le# p. 5 Llegeix i uneix. POU • POP • PEU • PAPA • • pop • papa • pou • peu 6 Llegeix Llegeix i $encercla $encercla P i p. p h n n h p n p p h p n P'au pupa P$epa peu Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 17 Animallibres

p p p P P P 1 Escriu. 2 Copia. 3 Escriu ' Escriu 'al lloc 'adequat. pou P'au pa pe pi po Pi P'o Pu P'a $ep ip 'op up Ap Ep Op Up pa pe pi po Pi P'o Pu P'a pop IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 18 Animallibres

Pupa, iaio P$ep. Ou i pa. Uuu, papa! Ei, P'au! 4 R$epassa i 'copia. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 19 Animallibres

1 M'arca 'qui 'diu m. M$eeeu! 2 Anomena Anomena i relaciona relaciona. ma me mi mo mu IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 20 Animallibres

3 Encercla le# m. n u m n n u n u u u m w w n m m m n m m n 4 Pinta le# M. W W N N N M M M N W M W 5 Llegeix i uneix. MAMA • POMA • MIM • MOPA • • poma • mim • mama • mopa Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 21 Animallibres

m m m M M M ma mu me mo Mi M'o M$e M'a 'am im 'om um Em Om Im Am 1 Escriu. 2 Copia. 3 Uneix Uneix i $escriu. ma ma pa mò mia poe IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 22 Animallibres

4 R$epassa i 'copia. M$eeeu! Muuu! I'aia Emma, 'a mi! Mia, mòmia 'o mim? M'ama i papa. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 23 Animallibres

L'a-lala-la... 1 M'arca 'qui 'diu l. 2 Anomena Anomena marcant $el ritme i 'assenyala ' assenyala 'on hi ha l. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 24 Animallibres

3 Pinta le# l. 4 Encercla le# L. 5 R$elaciona R$elaciona i $encercla encercla le# l. • M'al 'al peu. • El poliol i la mel. • L’Amèlia 'ol $el pa. l l j $e $e j l $e j $e f $e f l j $e l l f l l F E H I F L L L I T T L Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 25 Animallibres

l l l L L L molí mula P'aula Eloi Alí 2 Copia. lupa lila pal L'ola L'aia 1 Escriu. 3 Llegeix Llegeix i 'classifica classifica. molí El L'a mula mel poliol IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 26 Animallibres

L’Amèlia pela la poma. L'a mula 'al molí. Alí, mel 'al pa! El polo, 'a la L'aia 'o 'a l’Eloi? 4 Completa 'amb $el 'o la. peu i mà. pala i pal. 5 R$epassa i 'copia. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 27 Animallibres

1 Imita $el so 'de la serp. 2 Encercla Encercla si tenen # i $escriu $el nombre 'de lletre# 'de 'cada paraula. Ssss#... IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 28 Animallibres

S S J S S Z Z Z C J C Z # # # # # # # 'c r 'c 'c 'c o 'c 3 Pinta le# #. 4 Encercla le# S. 5 R$elaciona R$elaciona i $encercla encercla S i #. • El S'amuel seu 'al sol. • S'ale# la sopa, S$elma? Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 29 Animallibres

# # # S S S pi# mé# 'o# Ismael Isa Espe 2 Copia. sal sopa sí S$elma S'amuel El sol El# sol# El peu El pal El polo El# peu# El# pal# Un M$é# 'd’un 1 Escriu. 3 Llegeix Llegeix i $escriu. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 30 Animallibres

4 Encercla Encercla $el 'que 'correspongui i $escriu. L'a poma L$e# pome# L'a mula L$e# mule# 5 R$epassa i 'copia. S'opem 'a la sala, S'ole? A le# si#? Sí, Ismael. L'a S$elma sopa 'a le# si#. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 31 Animallibres

T'am-tam! 1 R$elaciona segon# 'quina part tenen. 2 Anomena Anomena i $encercla encercla 'com 'acaben. to te tu ti $et it $et 'at ut 'ot IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 32 Animallibres

3 Pinta le# 'caselle# 'amb la lletra T. T T T T T t t T t Z I t T I t t H T Z t I t T L t H t T t L 4 Encercla le# t. t t z l 'q 'q z t t 'q l l 5 Encercla T i t. T'omà# maleta tele pota set tulipa T'alia pati Tito meta pilota T$elma Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 33 Animallibres

t t t T T T mut set pot salat petit 2 Copia. tulipa tela pati T$elma T'omà# 3 Llegeix Llegeix i $escriu. 1 Escriu. El pot tapat. L'a L'aia set. L'a M'aite petita. $é# té $està IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 34 Animallibres

4 Copia 'com $en l’$exemple. peu Ü peuet sol Ü pilota Ü piloteta taula Ü 5 R$epassa i 'copia. L'a T'alia seu 'a taula. T'asta $el pastí#, T'alia. T$é poma? Sí! P'oma i meleta. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 35 Animallibres

Niii-nooo, niii-nooo! 1 Anomena Anomena i $encercla encercla si sona n. 2 Pinta le# 'caselle# 'que necessite# per formar 'cada paraula. mo ma ni na na ne ti ta IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 36 Animallibres

3 Pinta le# 'caselle# 'amb N. 4 Encercla le# n. 5 R'atlla N i n 'com $en l’$exemple. n n n n u u m w w h y p N'atàlia M'anel pana man# panet neula N$ela una Anna neta mona Elena M N N V N V A N M M Z A V A N V N W W N V V W Z Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 37 Animallibres

1 Escriu. N N N n n n na# neu N$ela N'atàlia N'oemí una $ena Anna Ona Unai Una nina Una mona Une# mone# Une# nine# 2 Copia. 3 R$epassa i $escriu. Una Une# IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 38 Animallibres

4 R$epassa i 'copia. L'a N'oemí pilota una nau. L’Antoni $é# pianista. El Nil té una nina. 5 Qui $é# 'qui? Escriu. Escriu. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 39 Animallibres

Du-'du-'a, 'du-'du-'a! 1 M'arca 'qui 'diu 'd. 2 Completa le# paraule#. 'dò 'da 'di 'de 'dia ma mino mone 'ana IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 40 Animallibres

3 R$elaciona. TEULADA • DOS • DIADEMA • DIT • DÒMINO • • 'dit • teulada • 'dòmino • 'diadema • 'do# 4 Encercla $el# nom# 'que 'comencen 'amb D. Biel D'aniel D'amià P$epa B'alma D$èlia P'amela Diana P'aula B$ea 5 Troba i pinta 'deu lletre# 'd. 'a p p q 'a q 'd 'a p 'd 'd b 'd 'd 'a 'd b 'd b'd'dpd'ab Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 41 Animallibres

'd 'd 'd 'dau 'deu 'do# D'ani D$èlia 'adeu idea muda A'da E'du D D D 1 Escriu. 2 Copia. 3 Tria i $escriu. 'didal 'dàtil lent 'dent IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 42 Animallibres

4 Ordena i $escriu. 'diadema. L'a Diana una té 'adeu. 'dona L'a 'diu 5 R$epassa i 'copia. El D'amià té 'due# tiete#. L$e# tiete# $e# 'diuen D$èlia i D'àlia. Tote# 'due# són 'dentiste#. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 43 Animallibres

1 Fixa’t $en la manera 'com posem la boca. 2 Pinta $en blau si la $e forta sona 'com $en mé# i $en vermell si sona 'com $en pèl. mé# pèl IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 44 Animallibres

3 Classifica segon# si la $e sona 'com $en mé# 'o 'com $en pèl. 4 Copia Copia i $encercla encercla $e 'o $e. M$é# P$èl tela neu museu 'deu mel meta 'adeu 'aleta L'a D$èlia té set malete#. El M'anel pela una poma. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 45 Animallibres

'do# sol 1 Fixa’t $en la manera 'com posem la boca. 2 Encercla $en blau si la 'o forta sona 'com $en 'do# i $en vermell si sona 'com $en sol. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 46 Animallibres

3 Classifica segon# si la 'o sona 'com $en 'do# 'o 'com $en sol. D'o# S'ol mopa 'ou mona poma sopa pilota bou pota 4 Copia Copia i $encercla encercla 'o 'o 'o. T'oni $é# un sol. T'ot $el món té meló. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 47 Animallibres

-'a IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 1 Anomena Anomena i marca 'quante# 'a sent#. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 -$e# 48 Animallibres

Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 2 S'ona igual la $e 'de 'cada parella? Encercla Encercla. El P'auet té mal 'al peuet. M$eleta 'a la maleta. 3 R$epassa i 'copia. peu peuet sí / no mel meleta sí / no 'dent 'denteta sí / no pèl pelet sí / no 49 Animallibres

IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 1 Anomena Anomena i marca 'quante# u sent#. 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 50 Animallibres

Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 2 S'ona igual la 'o 'de 'cada parella? Encercla Encercla. Una sopeta 'de 'col. L'a poteta 'de l’'osset. 3 R$epassa i 'copia. sol solet sí / no sopa sopeta sí / no 'dona 'doneta sí / no pota poteta sí / no 51 Animallibres

Coc-coc! 1 Imita $el so 'de la 'gallina. 2 Anomena Anomena i $encercla ' $encercla 'com 'comencen. 'ca 'co 'cu 'ca 'co 'cu 'ca 'co 'cu 'ca 'co 'cu 'ca 'co 'cu 'ca 'co 'cu IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 52 Animallibres

3 R$elaciona. ESCOLA • COPA • ESCALA • • $escala • 'copa • $escola 4 Encercla le# lletre# 'c. 5 Pinta la paraula 'del 'dibuix. 'c $e 'c $e 'o 'o 'c $e 'c $e 'c 'o 'o $e # 'o 'c $e 'duc suc sol nuc 'col 'cuc Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 53 Animallibres

'cau 'cou Cosme Cuca suc sac $ec# ic# 1 Escriu. 2 Copia. C C C 'c 'c 'c 'c 'c 'c m i l n 'o 'a u 'o 'a 'a m 3 Ordena Ordena i $escriu. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 54 Animallibres

E# taca la 'camisa. 4 Escriu $el# nom#. El P'aco $està 'cuinant. T$é un suc 'de 'coco. 5 Repassa i 'copia. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 55 Animallibres

1 Encercla $ Encercla $el# 'que tenen 'qui 'o 'que. 'ca 'que 'co 'co 'que 'qui 'co 'qui 'cu 'ca 'co 'que 2 Anomena i pinta Anomena i pinta le# 'caselle# 'que sonen. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI Quiquiriquic! 56 Animallibres

b b 'q 'q 'q 'q ' q ' q 'q ' q 'q 'q 'q 'q 'q 'q 'q 'q 'q 'q b b 'g ' g 'g 'g ' g 'g 'q 'q 3 Uneix le# 'q per 'arribar 'al paquet. Quico 'quiosc 'ànec 'cocodril 'coca 4 Llegeix Llegeix i uneix. EQUIP • CAQUI • ESQUIMAL • • $esquimal • $equip • 'caqui 5 Pinta le# paraule# 'que tenen Q 'o 'q. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 57 Animallibres

Que Qui 'que 'qui P'asqüe# 'quilo Queta T'òquio 1 Escriu. Q Q Q 'q 'q 'q 2 Copia. 3 Encercla le# u 'que sonen i $escriu 'al lloc 'adequat. $esquelet 'quimono 'aqüeducte IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 58 Animallibres

4 F$e# 'com $en l’$exemple. Cuina 'coque# 'de tomàquet. El Quim 'demana 'caqui#. 5 R$epassa i $escriu. 'oca Ü 'oque# 'coca Ü mosca Ü soca Ü soque# taca Ü pica Ü Ü Ü Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 59 Animallibres

R'oc-roc! 1 M'arca 'qui 'diu una r forta. 2 Encercla $el# 'que tenen r forta. 3 Pinta $el 'que té ro. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 60 Animallibres

R R R R R R P P K P K B B B B B 4 Pinta le# R. 5 Llegeix Llegeix i $encercla $encercla R i r. 6 Llegeix Llegeix i uneix. RODÓ • RATOLÍ • ROURE • RIURE • • roure • riure • rodó • ratolí R'aquel raspall R$eu# rodó Ricard raïm regle ren R'amon Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 61 Animallibres

rr rr rr RR RR RR 1 Escriu. 'da ro ta le ru ró mar 2 Copia. 3 Ordena Ordena i $escriu. Arre! IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -rr- -RRra ru ro re Ri R'o Ru 'arrel 'arrò# 'carraca Rut resta ra ru ro re Ri R'o Ru 62 Animallibres

4 Escriu $ Escriu $el# nom# 'on 'calgui: 'carro, 'arrò# 'arrò#, 'arracade# 'arracade# i raqueta. L$e# rose# eren 'de 'color rosa. El R'oc 'corria ràpid pel 'carrer. Duia 'a la Rita torró i rose#. 5 R$epassa i 'copia. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 63 Animallibres

'cara 1 Pinta $en blau si la r sona 'com $en rosa i $en vermell si sona 'com $en 'cadira. -r- -R2 Encercla $el 'que té r forta. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 64 Animallibres

3 Classifica segon# si la r sona 'com $en rei 'o 'com $en mare. 4 Copia Copia i $encercla $encercla r forta 'o r fluixa. rei mare marí ram puré ràdio rem mural S'ara remolí L'a M'aria i la M'arta 'corren 'ara. L’Arnau i $el R'aül tornen ràpid. El pare i la mare no recorden re#. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 65 Animallibres

Beee! 1 M'arca 'qui 'diu b. 2 Pinta $ Pinta $el# 'objecte# 'que tenen b. 3 Encercla $ Encercla $el 'que té bi. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 66 Animallibres

4 Pinta le# b. 5 Llegeix Llegeix i $encercla encercla le# B. 'corbata B$ernat Biel $escarabat 6 Pinta la paraula 'del 'dibuix. bot boca bat soca 'cotó 'cola bola botó tub 'cub h b 'd g g g h b 'd b h b h h b d 'd b Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 67 Animallibres

bata $embenar B'alma B$erta boina bou Alba T'obie# 1 Escriu. B B B b b b 'àr 'ara 'auto ú# $ernat 'om 'ó $ec tam 'or 2 Copia. 3 Escriu B 'o b. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 68 Animallibres

Em poso la bata i le# sabate#, però le# sabate# són brute#. P'orteu sabó! 4 Ordena Ordena i $escriu $escriu le# paraule#. 5 R$epassa i 'copia. le bom ba ra na be Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 69 Animallibres

Fuuu! 1 M'arca 'qui 'diu f. 2 Encercla $el# 'que tenen f. 3 Anomena Anomena i $encercla $encercla 'com 'comencen. fe fo fa fe fo fa IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 70 Animallibres

l b f f f j j j l b b l 4 M'arca le# f. 5 Pinta f i F. 6 Llegeix Llegeix i uneix. DOFÍ • FUNDA • FOTO • ESTUFA • • foto • 'dofí • funda • $estufa F F F F F F F F F F F f f f f f f f f f f f f f Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 71 Animallibres

fira font F'ani F$erran bufanda 'dofí S'ofia R'afa 1 Escriu. F F F f f f 2 Copia. 3 Escriu ' Escriu 'al lloc 'adequat. foc 'cafè flor IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 72 Animallibres

4 Ordena i $escriu. L'a F'àtima $é# 'al sofà. i $el F$elip li porta fruita. L'a Fina li fa fideu# 5 R$epassa i 'copia. 'f 'f 's 'f 'd t t 'a 'o 'a 'a 'o $e Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 73 Animallibres

vaca 1 M'arca 'qui 'diu v. 2 Pinta $ Pinta $el# 'que 'comencen per v. 3 Anomena Anomena marcant $el ritme i 'assenyala assenyala 'on hi ha v. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 74 En valencià, "vela" és Animallibres

4 Pinta v i V. 5 R$elaciona R$elaciona i $encercla encercla v i V. • Un 'avió vola pel# núvol#. • P 'orte# $el 'davantal, V'oro? • L 'a V$era té un vestit verd. • E l volcà $é# 'a la selva. v v v u u u w w w w V V W U • • • • Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 75 Animallibres

vent violí V'oro V$era 'cova 'avet Eva M'avi 1 Escriu. V V V 2 Copia. 3 Uneix Uneix i 'completa completa. vo • vi • ve • • sera • lant • 'oli ra IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI v v v 76 Animallibres

4 R$ecorda R$ecorda i $escriu. 5 Escriu ' Escriu 'on 'calgui. L'a V$ero no vol verdura. El D'avid veu un voltor. L'a vaca ve 'a veure’m. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 77 Animallibres

'ceba 1 M'arca 'qui 'diu 'c. 2 R$elaciona segon# si tenen 'ce 'o 'ci. 'ce 'ci IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'ce 'ci CE CI 78 Animallibres

3 R'atlla $ R'atlla $el# 'que no siguin 'ce, 'ci. 'ço 'çu 'ça 'ca 'ci 'ce 'cu 'co 4 Llegeix Llegeix i $encercla encercla 'ce, 'ci. 5 Pinta segon# 'com sonen. 'casa 'ciutat 'cel 'cinturó 'cent 'cabà# 'concert 'ciri 'ca $en 'o bi 'co Cè Ci Cu 'ce 'à 'ci lom li ril 'ca 'a mi 'ci 'ó 'am Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 'ca 'co 'cu 'ce 'ci 79 Animallibres

'ceba 'cine Cesca Ciprià puce# Vicenta piscina Ceci 1 Escriu. Ce Ci Ce Ci Ce Ci 'ce 'ci 'ce 'ci 'ce 'ci 2 Copia. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 3 Escriu 'al lloc 'adequat. 'cèntim 'cereal# policia 80 Animallibres

4 Ordena Ordena i $escriu. 'a la piscina 'de Cervera. S$empre $e# posa pince# 'al na#. 'cen 'a# sor ta $e# 'ci 'ó 5 R$epassa i 'copia. L'a M$ercè fa natació Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 81 Animallibres

puça 1 Anomena Anomena i relaciona relaciona. 'ça 'ço 'çu 2 Anomena Anomena marcant $el ritme i pinta 'quan sona la 'ç. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 82 Animallibres

3 R'atlla le# 'que no són 'ç. 4 Uneix. PEÇA • PINÇA • DOLÇOS • BRAÇ • DOLÇAINA • • braç • peça • 'dolçaina • 'dolço# • pinça 5 Llegeix i $encercla encercla 'ç 'o 'c. 'c 'ç $e 'o $e 'c 'ç 'o 'c 'ç 'c $e 'c 'ç 'ç $e 'c 'ç 'caçadora 'cançó 'calça 'coça Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 83 Animallibres

'dolç feliç S'anç veloç maça M'arçal 'calçar puça 1 Escriu. Ç Ç Ç 'ç 'ç 'ç plaça placa lluç Lluc 2 Copia. 3 Escull Escull i $escriu. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 84 Animallibres

4 Escriu ' Escriu 'com $en l’$exemple. El S'anç sap tocar la 'dolçaina. L’Esperança 'canta 'cançon#. Al març 'actuen 'a la plaça. puça Ü puce# maça Ü plaça Ü balança Ü 5 R$epassa i 'copia. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 85 Animallibres

mussol 1 Anomena i fixa’t 'quan 'diem $el so 'anterior. 2 Encercla $el# 'que tenen ss. 3 M'arca $el 'que no té ss. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -ss- -SS86 Animallibres

4 Pinta $ Pinta $el# $espai# 'de la ss. 5 Llegeix Llegeix i uneix. BRESSOL • CARASSA • BROSSA • COSSIOL • • 'cossiol • bressol • 'carassa • brossa 6 Pinta le# paraule# igual# 'del mateix 'color. russa bossa 'ossa 'gossa 'gossa russa 'ossa bossa ss ss ss ss ss z z # # # # # # # # ss ss ss ss # z z Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 87 Animallibres

1 Escriu. 'assa $essa 'asso 'assa $essa 'asso 'assa $essa 'asso bassa pressa nasso# T$essa 2 Troba Troba una paraula $en 'cada fila i 'pinta pinta segon# tingui S 'o SS. M P M U S S O L U C A M I S A B F T M I E T A S S A F A T I S O R E S I 3 Escriu ' Escriu 'com $en l’$exemple. mo# Ü mosset pa# Ü na# Ü pastí# Ü tro# Ü IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 88 Animallibres

4 Completa $el# nom#. L'a V'anessa $é# pastissera. F'a pastisso# i massapà. T$é 'do# 'cabasso# 'de 'carabasse#. D 1 FR SS 2 C S S 5 R$epassa i 'copia. R$ecipient 'on 'cuinem 'aliment#. R'oba 'que $en# posem per Carnestolte#. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 89 Animallibres

Zzzzzzzzz! 1 Imita $ Imita $el so 'de l’'abella. 2 Pinta, 'de 'cada parella, $el 'que té z. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 90 Animallibres

3 Encercla Z i z. zeta sero zero brunzit nona zona seta bronze 4 Pinta la 'que 'diu $el mateix. ZETA ZERO BRUNZIT ZONA Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z z z z z z z z z z z z z z z Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 91 Animallibres

'catorze trapezi Quirze Z'oe 1 Escriu. z z z zo ze zi Z'a Zu zo ze zi Z'a Zu 2 Escriu. 3 Compta le# lletre# i escriu ' escriu 'al lloc 'corresponent. $esbarzer 'alzina salze IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI Z Z Z zo ze zi Z'a Zu 92 Animallibres

Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 5 R$epassa i 'copia. EL Z$eu# $é# trapezista. L'a Z'aida $é# 'amazona. D$emà 'actuen 'a S'ant Quirze. Esmorzaran 'al 'circ 'a le# 'onze. 4 R$ecorda i $escriu. 93 Animallibres

'camisa 1 Encercla 'de vermell vermell si la s sona 'com $en sabata i 'de blau si sona 'com $en 'casa . IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -s- -S94 Animallibres

2 Encercla le# S 'que van $entre vocal#. 3 Escriu $ Escriu $en minúscula i $encercla $encercla s. CASES ROSES ROSER SOCA ESCALA RUS OCELLS MÚSICA ESPASA CÈSAR Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 95 Animallibres

1 Escriu. 'asa isa $esa 'osa 'casa tisore# Cèsar pesat 'asa isa $esa 'osa 'asa isa $esa 'osa 'cosí pèsol besar R'oser 2 Suma i $escriu. escriu. 'o + 'a + si = bru + sa = pre + só = $e#+pa+sa= IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 96 Animallibres

3 Escriu ' Escriu 'com $en l’$exemple. L’Eliseu i la T$eresa són 'cosin#. L'a T$eresa vol 'disfressar-se i tria un vestit 'de marquesa. A l’Eliseu, $en 'canvi, li fa peresa. 4 R$epassa i 'copia. savi Ü saviesa rar Ü noble Ü pobre Ü 'cert Ü Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 97 Animallibres

H'ola! 1 Anomena i fixa’t 'que la primera lletra no sona. ha he hi ho 2 Anomena Anomena i uneix. 3 E# llegirien igual 'aqueste# paraule#? hotel otel hospital hipopòtam helicòpter IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 98 Animallibres

4 Encercla le# h. h p v $e r r $e r 'o h 'o 'h i i i b i 'c l 5 Pinta la 'casella 'de la h. 6 Llegeix Llegeix i uneix. HOME • ALCOHOL • EH! • HIVERN • • hivern • $eh! • home • 'alcohol $e f h h h h l b y y n n Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 99 Animallibres

1 Escriu. h h h H H H horari ham habitació hèlice 2 Copia. 3 Escriu $ Escriu $el nom 'on 'correspongui. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'ah $eh hi 'oh uh 'ahir hora huracà H'olanda 100 Animallibres

4 Llegeix Llegeix i repassa. L’H$elena ve 'd’H'olanda. L’H$elena i l’H$èctor se saluden. H'ola, H$elena! H'a# vist l’Hilari? V$en# 'd’H'olanda? Sí, H$èctor! P'assaré l’hivern 'aquí! Avui no, però 'ahir sí! 5 R$epassa i 'copia. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 101 Animallibres

'castell 1 M'arca 'qui 'diu ll. 2 Anomena Anomena i pinta, ' pinta, 'de 'cada parella, $el 'que té ll. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 102 Animallibres

ll ll l h h b b b l l f f ll ll 3 Encercla le# ll 'de la paella. 4 Llegeix Llegeix i uneix. LLOP • ALL • FULLA • LLAPIS • ABELLA • • 'all • 'abella • llop • fulla • llapi# 5 Llegeix Llegeix i $encercla encercla ll i Ll. llorer moll Llorenç poll Llúcia Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 103 Animallibres

IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI ll ll ll LL LL LL 2 Escriu. ull 'all $ell llom Lluí# llaç llima 1 Escriu. 3 Completa le# paraule#. lle lla ill 'all 'o re 'cu 'con 'cav ra 104 Animallibres

El Lluc pinta un lleó 'al 'disc. I $el# llancen fin# 'a la lluna. I la Llum, un lloro. 4 Ordena i $escriu. 5 R$epassa i 'copia. porten 'dolço# El# llimona. llet Vull 'de pa. i una llesca Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 105 Animallibres

Nyam-nyam! 1 M'arca 'qui 'diu ny. 2 Anomena Anomena i marca $ marca $el# 'que tenen ny. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 106 Animallibres

ny ny ny ny nn yn yy yn hy ll 3 Pinta le# pinye# 'que tenen ny. 4 Llegeix Llegeix i $encercla encercla le# ny. 5 Llegeix Llegeix i relaciona relaciona. MONYO • BONY • BANYERA • LLENYA • BANYA • • llenya • banya • monyo • bony • banyera nyu bunyol 'cabanya pinyó 'castanya senyal 'piranya 'any Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 107 Animallibres

ny ny ny bany pinyol pany Nyap Nyu# $espardenya 'codonyer 'canyella 1 Escriu. 2 Copia. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI NY NY NY 3 Ordena Ordena i $escriu. $escriu. 'dor nya ba pe# nye# ta 108 Animallibres

5 R$epassa i 'copia. L'a Llúcia té si# 'any#. V'a 'a la vinya 'de l’'avi. E# fan una 'cabanya 'amb llenya. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 4 Ordena i $escriu. El trenca follet la pinyata. 109 Animallibres

'gallina 1 Anomena Anomena i marca 'quina 'de le# 'due# sona. 2 Anomena Anomena i $encercla encercla si tenen 'ga, 'go 'o 'gu. 'go 'co 'gu 'cu 'ga 'ca IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 110 Animallibres

3 Encercla GA/'ga, GO/'go i GU/'gu. 'guant 'quant 'go# 'do# 'got 'gat 'gorra 'gota 'goma formiga llengua sargantana 'góndola 4 Pinta la paraula 'correcta. GUANTS AGOST GANIVET AIGUA IGUANA Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 111 Animallibres

1 Escriu. G G G 'g 'g 'g 2 Escriu. 3 Completa ' Completa 'amb le# lletre# 'que falten. 'gu 'go G'a 'ga vina lla sta briel 'àrdia IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI A'gustí figa 'go# G'onçal A'gustí figa 'go# G'onçal A'gost 'galta 'cangur tortuga 112 Animallibres

4 Ordena le# lletre# i 'completa completa. L’À'gata $é# 'amiga 'de la M'arga. Avui plou i 'agafen paraigua. P'orten 'guant#, màniga llarga i una 'gorra 'groga. L'a G'aia ha vist una fent niu 'al 'campanar. 5 R$epassa i 'copia. 'go nya 'ci Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 113 Animallibres

'àguila paraigüe# 'guepard pingüin# 1 Llegeix Llegeix i pinta $el# 'dibuixo# $en 'què la u no sona. 'anguila $espagueti paraigüer 'guitarra piragüista 'agulla 'gue 'gui 'güe 'güi 2 Llegeix Llegeix i $encercla $encercla $el# 'dibuixo# $en 'què la u sí 'que sona. botiguer IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 114 Animallibres

3 M'arca la 'que sona $en 'cada paraula. 4 R$elaciona le# paraule# segon# $el so. 'gue 'gui 'gue 'gui 'gue 'gui 'gue 'gui 'gue 'gui 'gue 'gui 'gue, 'gui (u) • 'güe, 'güi (u) • • 'ungüent • pigue# • figuera • 'guisar • pingüí • 'guia Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 115 Animallibres

1 Escriu. 'gue 'gui 'güe 'güi 'gue 'gui 'güe 'güi Gue Gui Güe Güi Gue Gui Güe Güi Gue Gui Güe Güi 'gue 'gui 'güe 'güi 2 Escriu. 3 Pinta la 'correcta i 'copia. El pare prepara hamburguesa hamburgüesa per 'dinar. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI ungüent 'guerra piragüisme 'anguile# pingüin# 'aguilot# 116 Animallibres

4 Escriu 'com $en l’$exemple. El Guillem té 'gana i 'agafa figue# 'de la figuera. D'ona le# pell# 'al# 'aneguet# 'de l’$estany. Quin 'guirigall! Un paraigua Ü Un# paraigüe# Una llengua Ü Une# Una piragua Ü Una 'aigua Ü 5 R$epassa i $escriu. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 117 Animallibres

jardí 1 Anomena Anomena i marca $el# 'dibuixo# $en 'què sona la j. 2 Pinta Pinta $el 'cop 'de veu 'on hi ha la j. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 118 Animallibres

3 Dibuixa i $encercla encercla le# j. 4 Pinta $el# meso# 'que tenen J. jugador penjador Júlia joia jaqueta menjar GENER MAIG SETEMBRE NOVEMBRE OCTUBRE DESEMBRE FEBRER JUNY MARÇ JULIOL ABRIL AGOST Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 119 Animallibres

j j j 'dijou# jugar pluja 'ajudar 1 Escriu. 2 Copia. 3 Uneix Uneix i $escriu. 'que ja ta 'di ner jar li ju vert J J J IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI Júlia J$èssica J'aume J'osep 120 Animallibres

4 Encercla Encercla la paraula 'que 'correspongui i $escriu. El J'ordi 'anirà 'a judo 'al juny. L'a J'ana l’'ajudarà 'al principi. Si puja 'de nivell, tindrà $el 'cinturó taronja. 5 R$epassa i 'copia. joc judo jota jonc tija truja Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 121 Animallibres

2 Dibuixa una 'cosa 'que 'comenci per 'ge i una 'que 'comenci per 'gi. 'girafa 1 Anomena Anomena i marca si tenen 'ge 'o 'gi. 'ge 'gi 'gelat IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'ge 'gi GE GI 122 Animallibres

3 Encercla Encercla 'gerani 'gerani i 'argila. 4 Pinta le# 'caselle# 'que necessiti# per formar 'cada paraula. 'gerani 'gessamí 'argila 'angina 'afegir 'argila 'àgil 'gerani 'àgil 'gerani 'àgil 'gessamí 'gerani 'argila 'angina Gisela Gi G$erard G$e rard 'dard 'gegant 'ge 'gi 'gant 'gent Gi G$e si se la le Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 123 Animallibres

'gelat Àngel# 'afegir 'gent 1 Escriu. 2 Escriu 'com $en l’$exemple. Ell puja Ü Tu puge# Ell menja Ü Tu Ell passeja Ü Tu 3 Escriu ' Escriu 'com $en l’$exemple. $esponja Ü $esponge# taronja Ü 'granja Ü IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'ge 'gi G$e Gi 'ge 'gi G$e Gi 'ge 'gi G$e Gi 124 Animallibres

4 Llegeix Llegeix i 'contesta 'contesta. Gina la 'geganta té molta set. El 'got se li 'queda petit. P'osaré 'aigua i 'gel $en un 'gerro! • Què li 'agrada 'al R'oger? Al R'oger li 'agraden le# 'albergínie# fregide#. 5 R$epassa i $escriu. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 125 Animallibres

platja 1 Anomena Anomena i pinta, 'de 'cada parella, $el 'que té tj 'o tg. 2 Pinta TJ i TG. TG TQTL TJ formatge IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI tj tg TJ TG 126 Animallibres

3 M'arca le# 'que no tenen tj ni tg. 5 Dibuixa. $enlletgir 'desitjat pitjor ferotge jutge paratge viatjar 'galeta jutjar llotja joglar mitjanit tonyina fetge lletjo# 'garatge 'corretjut mitjana mitja taronja un 'carruatge 4 Encercla tja, tjo, tju i tge, tgi. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 127 Animallibres

'atge 'atja $etge itjo 'otjar 'coratge platja fetge 'desitjó# 1 Pinta la 'que $està ben $escrita. passatger rellotgeria salvatje salvatge rellotjeria passatjer 2 Copia. 3 Escriu ' Escriu 'com $en l’$exemple. platja Ü platge# mitja Ü 'corretja Ü llotja Ü IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 128 Animallibres

4 R$epassa i $escriu. 5 Escriu 'què fa l’Otger, $el nen 'del 'dibuix. El patge viatjarà 'diumenge. T$é un missatge per 'al# rei#. Anirà 'amb un 'carruatge. N'o necessita 'gaire $equipatge. L’Otger juga 'amb la pluja. L’Otger juga 'a la platja. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 129 Animallibres

1 Anomena Anomena i $encercla encercla $el# 'que tenen $el so 'de xof. 2 Llegeix Llegeix i uneix. Quan parlem molt fluix fem... Quan bull l’'aigua 'de l’'olla sona... • • • xup-xup • xiu-xiu X'of! IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 130 Animallibres

3 Pinta le# x 'que hi ha 'a le# xinxete#. 4 R$elaciona R$elaciona i $encercla encercla X i x. x v w x v x w v x w x x v w X'ocolata Carxofe# X'ampinyon# P$eix Xiclet# M'aduixe# X'oriç Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 131 Animallibres

IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI X X X x x x X$erta Xu# Xima X$esca xerrar panxa 'calaix 1 Escriu. ix ix ix 2 Escriu. 3 Suma i $escriu. 'créi + xer = po + 'dreix = ma 'dui xa + + = 132 Animallibres

Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 4 R$epassa i $escriu. El X'avi 'obre l’'aixeta i renta le# maduixe#. L$e# 'comparteix 'amb la X$ènia i 'deixen la 'capsa buida. 5 Escriu 'qui $é# $el Xavi i 'qui $é# la X$ènia. 133 Animallibres

Atxim! 1 Anomena Anomena i pinta $el# 'que tenen $el so 'de 'cotxe. petxina 'dutxa 'caputxa 2 M'arca $ M'arca $el 'cop 'de veu $en 'què sona tx. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI tx TX 134 Animallibres

3 Encercla le# brotxe# 'on hi ha tx. 'c t 'c u b t r 'a x 4 Ordena le# lletre# i forma forma paraule# 'amb tx. 'c x $e u u 'o x 'c 'o 'a t u Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG ix xt tx xt ix xt tx ix tx tx xt 135 Animallibres

petxina brotxa motxilla 'capritx 'despatx $empatx 'cartutx 1 Escriu. tx tx tx 2 Copia. 3 Escriu ' Escriu 'on 'correspongui. El J'ordi pinta 'amb la brotxa. L'a G$emma $encén la metxa. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 136 Animallibres

4 R$epassa i $escriu. El Txema puja 'al tren. Li 'agrada $el txucutxú 'que fa. E# menja un sandvitx 'de salsitxa. A la nit ballarà txa-txa-txa. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 137 Animallibres

$estoig 1 Llegeix. 2 M'arca la 'correcta. passeig torneig 'desig $estoig solfeig maig En sorteig, la lletra i sí 'que sona. En sorteig, la lletra i no sona. ig IG IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 138 Animallibres

3 R'atlla le# 'que no siguin ig. 4 Llegeix Llegeix i relaciona relaciona. SORTEIG • LLEIG • ASSAIG • PUIG • • 'assaig • sorteig • puig • lleig 5 Llegeix Llegeix i relaciona relaciona. ig 'gi jg ig 'gi ig 'gi jg jg jg ig 'gi ig 'gi jg ig Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG busseig mareig 'degoteig 139 Animallibres

1 Escriu. 2 Copia. 3 Completa 'amb ig. safare $enu fa 4 Ordena i $escriu. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI ig ig ig $estoig solfeig maig roig 'ga buig saig 'queig teig re re 'a# 'clo 140 Animallibres

6 R$epassa i $escriu. L’Ona ha sortit 'a fer un passeig. V'ol 'arribar 'dalt 'del puig i seure 'a l’'ombra 'd’un faig. 5 Escriu 'al lloc 'correcte. L’'assaig 'de solfeig. El millor regateig. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 141 Animallibres

karate 1 Llegeix i pinta $ pinta $el# 'que #’$escriuen 'amb k. 2 Encercla le# k. frànkfurt 'coco k k k k k k k k k h l l l l l x i i x i f f f f f f viking judoka kart 'caqui IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 142 Animallibres

3 Escriu. 4 Copia. k k k K K K 5 R$epassa i $escriu. $eureka ukulele kebab# K'aila El Kilian $e# 'disfressa 'de Frankenstein. I la K'àtia, 'de vikinga. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 143 Animallibres

kiwi 1 Llegeix Llegeix i $encercla $encercla w. Fixa’t $en $el seu so. 2 Encercla W i w. wifi windsurf waterpolo u U v M y w W n w W u y m M v Y u W m w y w n N u w V W Y m W N IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 144 Animallibres

3 Escriu. 4 Copia. w w w W W W 5 R$epassa i $escriu. wifi windsurf waterpolo kiwi W$endy W'atson $é# hawaiana i fa windsurf 'amb Will Brown. El Will ve 'de W'ashington. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 145 Animallibres

taxi 1 Anomena Anomena i pensa 'on hi ha x. 2 Llegeix Llegeix i relaciona relaciona segon# 'com sona la x. • 'cuixa • xoriç • panxa • $explicar • 'caixó • flexo • • IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 146 Animallibres

3 Escriu la primera lletra 'de 'cada 'dibuix i 'copia. L’Àlex farà una $excursió. É# un $explorador $expert. 4 R$epassa i $escriu. G X Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 147 Animallibres

'goril·la 1 Què tenen $en 'comú le# paraule# següent#? 'col·legi 'col·lecció tranquil·la pel·lícula novel·la pol·len síl·laba 'al·lèrgia til·la $estel·lar 'col·lega 2 Llegeix Llegeix i fixa’t fixa’t 'com #’$escriu la l $en 'aqueste# paraule#. IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 148 Animallibres

3 Pinta le# l·l. 1 2 3 4 4 Llegeix Llegeix i relaciona relaciona. OMBREL·LA • IL·LUMINAR • INTEL·LIGENT • LIBÈL·LULA • VARICEL·LA • • intel·ligent • libèl·lula • varicel·la • 'ombrel·la • il·luminar 5 Llegeix Llegeix i marca. Quante# paraule# tenen l·l? 'cristall metàl·lic 'cristal·lí metall l·l l·l l·l l·l l·l l·l l·l il il bl bl ll ll ll li li Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 149 Animallibres

'al·l 'col·l $el·la il·la 'goril·la 'aquarel·la pel·lícula 'ombrel·la libèl·lula 'col·legi 1 Escriu. l·l l·l l·l mortadel·la 'cel·la 'pupil·la 2 Copia. 3 Escriu ' Escriu 'al lloc 'correcte. 'c m 'p IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B tòniques E O àtones E O F C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 150 Animallibres

4 R$epassa i 'copia. L'a G'al·la va 'a 'classe il·lusionada. Pinta paisatge# 'amb 'aquarel·le# i treballa molt la 'cal·ligrafia. Sempre 'col·labora 'amb $el# 'altre# i $é# intel·ligent i $espavilada. Al 'col·legi l’$estimen moltíssim. Z -S- H LL NY TJ/TG V JGGE GI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç G GU GA GO GU GUE GUI GÜE GÜI K W (TAXI) X L·L X IX TX -IG 151 Animallibres

El quadern d’escriptura Amanida de lletres és una obra col·lectiva elaborada per l’equip humà següent: Redacció David Morell i Raquel Sanchis Direcció editorial Bernat Bataller i Sandra Capsir Disseny de continguts, revisió didàctica i coordinació editorial David Morell Coordinació digital Teresa Gregori Correcció lingüística Andrea Bella, Sonia Camarasa, Bàrbara Lacuesta i Pau Sanchis Coordinació tècnica Xavier Tortosa Infografia i maquetació Carles Barrios, Eva Bueno, Jorge Collado i Laura Giménez Direcció d’art Carles Barrios Il·lustracions Adobe Stock Fotografies Arxiu Bromera Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació per qualsevol mitjà o procediment, sigui electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editorial. Qualsevol infracció d’aquesta advertència estarà sotmesa a les sancions que estableix la llei. © Animallibres Apartat de correus 6141 - 08080 Barcelona www.animallibres.cat Imprimeix: Setiset 1a edició: maig, 2024 ISBN: 978-84-19659-86-6 DL: B-10530-2024 Animallibres

Animallibres Editorial @animallibreseditorial www.animallibres.cat @animallibresed @Animallibres

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=