Amanida de lletres. Quadern de lectura

AMANIDA DE LLETRES QUADERN de LECTURA LECTOESCRIPTURA

AMANIDA DE LLETRES QUADERN de LECTURA LECTOESCRIPTURA Animallibres

O'ooo! A'aaa... Iiii! E$eee! Uuuu! 'o O 'a A i I $e E u U VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S2 Animallibres

Ou. U'aaa! Ai, 'ai! U'au, iaia! I'aio. Auuu! Ei, iaio! E'a, $ea, $ea. Ui, ui, ui. O$e, 'oe, 'oe, 'oe. Au, 'au, au. I'oa, ioae. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 3 Animallibres

p P pi pu pa po pe ip up 'ap 'op $ep peu 'api P'au pou P$epa pupa pi papa pa pop P$ep pua upa popa pipí Piu, piu! Piiii! VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S4 Animallibres

P'apa, uuu! Au, iaio P$ep! Pupa! P$epa, pipí! P'a i 'ou. Ei, P'au! Upa, Epi! H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 5 Animallibres

m Mme mi ma mu mo im $em 'am um 'om mopa poma mim mà mama mapa Emma Mia mou M'aó $ema pam mòmia miop poema M$eu! Muu! VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S6 Animallibres

M'à. M'ama i papa. Em mou. Mia, mòmia 'o mim? M'apa, meu. I'aia Emma, 'a mi! H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 7 Animallibres

l L la le lu lo li $el il 'ol ul 'al mel molí lupa L'aia molí Amèlia 'oli 'aula $el L'ola la lila Eloi mula Alí L'a pala L'a pila VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S8 Animallibres

L’Amèlia pela la poma. El polo, 'a la L'aia 'o 'a l’Eloi? L'a mula 'al molí. Alí, mel 'al pa! M'al 'al peu. El meu palau. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 9 Animallibres

# S sa se si so su $e# 'a# 'o# i# u# sol sal sopa Espe ma# S'amuel suma pi# Ismael sí si# 'o# salami S$elma salsa Sss#! El# polo# VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S10 Animallibres

S'opem 'a la sala, S'ole? Sí. S'alo la sopa? P'osa mé# sal. S'opa 'a le# si#. A le# si#? Sí, Ismael. I la S$elma? H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 11 Animallibres

t T te ti ta tu to 'at $et it 'ot ut maleta taula tulipa T'omà# set meta tela tele pota T'alia T$elma pati Tito pilota mut El Tito té set pot#. L'a T'alia té set. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S12 Animallibres

L'a tieta M'aite li posa pastí#. L'a T'alia seu 'a taula. T'asta $el pastí#, T'alia. T$é poma? Sí! P'oma i meleta. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 13 Animallibres

n N na nu no ni ne 'on $en un in 'an na# neu $ena N'atàlia neta una man# panet M'anel mona neula Elena pana Anna N$ela Niii-nooo, niii-nooo! N'o! VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S14 Animallibres

L'a N'oemí pilota una nau. L'a N$ela $està malalta. L’Antoni $é# pianista. El Nil té una nina. Una nina Una mona Une# mone# Une# nine# L'a N'oemí, l’Antoni, la N$ela i $el Nil són 'de P'alamó#. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 15 Animallibres

'd D 'do 'du 'di 'de 'da 'ad $ed id 'od ud 'dit 'dent 'didal teulada Diana 'diadema muda 'dòmino D'aniel 'do# 'dona D$èlia 'dau idea E'du Du-'du-'a, 'du-'du-'a! D$eu VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S16 Animallibres

L'a 'dona 'diu 'adeu. L'a Diana té una 'diadema. El D'amià té 'due# tiete#: la D$èlia i la D'àlia. L'a D$èlia $é# 'd’Oliana i la D'àlia $é# 'd’Olot. T'ote# 'due# són 'dentiste#. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 17 Animallibres

'c C 'cuc 'camisa 'camió 'copa $escola 'cacau $escala 'cuina 'cou mica Cosme 'cama 'col sac Cuca El 'colom pica un 'cuc. El Cosme 'camina i 'canta. 'ca 'co 'cu VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S18 Animallibres

El P'aco $està 'cuinant. E# taca la 'camisa. Li 'cau un 'cacauet sota la taula. L'a 'coca salada $é# 'cuita! P'osa sal 'al 'cuscú#. T$é un suc 'de 'coco. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 19 Animallibres

'q Q mosquit $esquí# $etiqueta $equip $esquimal 'caqui Quico 'quilo P'asqüe# $esquelet 'qui Queta 'quimono T'òquio 'que L$e# 'oque# neden 'cap 'al 'camp. 'que 'qui VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S20 Animallibres

El Quim $é# 'al mercat. D$emana 'caqui# i tomàquet#. Espanta le# mosque# pel 'camí. N'o 'queden 'quico#! Cap 'al 'quiosc! H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 21 Animallibres

r R ra ri re ro ru 'or ur 'ar ir $er rei pera ratolí rosa mar 'amor riu Arnau rodó ràdio puré riure R'aquel mur 'carta El pare i la mare 'dormen. Un robot 'amb un ram. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S22 Animallibres

L’Arnau i $el R'aül tornen 'a 'casa ràpid. El# pare# $escolten la ràdio. D$esen $el# monopatin# 'al pati. P'arlen 'd’un roure partit 'al 'costat 'del riu. Quin $ensurt per 'a tot#. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 23 Animallibres

'arri $erro 'orru urra irre torró 'arracade# torre 'arrel 'arrò# 'carraca marró 'carro serra 'corró 'córrer 'corral morro P'orrera terra El 'corral 'del R'amon. L'a terra $é# 'de 'color marró. rr RR VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S24 Animallibres

El R'oc 'corria ràpid pel 'carrer. L$e# rose# $eren 'de 'color rosa. Duia 'a la Rita torró i rose#. L'a Rita le# 'olora i le# posa $en un pot marró. Li recorden $el# $estiu# 'a la serra. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 25 Animallibres

b B ba bo bu be bi $eb 'ab ub 'ob ib 'ambulància bota 'autobú# biberó 'corbata B$ernat bombó tambor $escarabat boca B'alma botó $embenar balena boina L'a B$erta porta barret. El T'obie# $é# bomber. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S26 Animallibres

Em poso la bata i le# sabate#, però le# sabate# són brute#. P'orta sabó, B'alma! Quedaran tan bonique# 'com le# 'que té $el B$ernat. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 27 Animallibres

f F fi fo fu fe fa $ef 'af uf 'of if foca telèfon 'dofí fum $estufa funda R'afa 'cafetera foc S'ofia foto font far fada fira L'a F'ani fa 'cafè 'al foc. El F$erran porta bufanda. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S28 Animallibres

L'a F'àtima $é# 'al sofà. i $el F$elip li porta fruita. L'a Fina li fa fideu# E# fan una foto 'de família. A la nit faran una festa 'amb 'confeti i fanalet#. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 29 Animallibres

v V ve vo vi vu va 'av $ev iv 'ov uv volant vestit 'oliva violí 'davantal vela nevera vaca 'avió D'avid verd V$era volcà vent 'cova L’Eva porta visera. L'a M'avi vol 'olive#. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S30 Animallibres

El V'oro i la V$ero van 'al 'camp i veuen un voltor. L'a V$ero no vol verdura. un 'dia 'que bufa $el vent. V'an 'a 'dinar 'a l’'ombra 'd’una 'olivera Una vaca ve 'a veure’l#. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 31 Animallibres

'ce 'ci 'cirera rinoceront bicicleta 'cereal# 'cinc 'cera 'ciutat 'cel 'cim 'ceba Cèlia $enciam 'cent 'oceà Ciril El Cesc vol ser policia. El Ciprià vol 'anar 'al 'cine. 'c C VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S32 Animallibres

A la piscina 'de Cervera la M$ercè fa natació i la Cesca l’'anima. E# posa pince# 'al na# L'a M$ercè va 'a l’$estació 'amb la tieta Cesca. i una 'cinta 'a la 'cintura. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 33 Animallibres

'ç Ç 'ça 'ço 'cu 'aç $eç iç uç 'oç puça $estruç $eriçó pinça 'calçot# forçuda 'coça peça braç 'antifaç balança 'dolço# maça 'caçadora 'calçotet# El M'arc $é# veloç. El M'arçal $é# feliç. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S34 Animallibres

El S'anç toca la 'dolçaina Al març 'actuen 'a la plaça. L'a música $el# fa feliço# i $el públic $el# 'abraça $emocionat. i l’Esperança 'canta 'cançon#. Cadascú interpreta una peça. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 35 Animallibres

ss SS 'assi $essa 'osse usso issu 'carabassa tassa pissarra brossa $essa 'cassola bossa nasso# bressol 'carassa 'ossa 'cossiol pressa mussol bassa L'a T$essa $e# 'disfressa. F$em fideu# 'a la 'cassola. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S36 Animallibres

L'a V'anessa $é# pastissera per 'fer pastisso# i pastisset#. M'assa pastí# per 'a la nena, i té 'do# 'cabasso# 'de 'carabasse# En 'dona 'do# trosso# 'a la T$essa. però la L'assi no necessita 'dolço#. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 37 Animallibres

z Z zi za ze zo zu $ez 'az 'oz iz uz zebra zeta zero 'catorze brunzit trapezi 'quinze Z'oe $esbarzer 'alzina salze zona 'onze zombi Zeu# A la Z'oe li fa mal $el 'colze. L’$esbarzer i $el salze. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S38 Animallibres

El Z$eu# $é# trapezista D$emà 'actuen 'a S'ant Quirze. 'amb 'catorze 'artiste# mé#. i la Z'aida $é# 'amazona. Esmorzaran 'al 'circ 'a le# 'onze T'ot# són 'de la zona. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 39 Animallibres

s S $ese 'asa 'osi isa uso 'casa presó 'oasi brusa pesat 'desar R'oser 'cosí $espasa música tisore# Cèsar posar pèsol# 'camisa Una brusa rosa. El Cèsar pinta una $espasa. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S40 Animallibres

L’Eliseu i la T$eresa són 'cosin#. L'a T$eresa vol 'disfressar-se A l’Eliseu, $en 'canvi, li fa peresa Plou i són 'a 'casa. i tria un vestit 'de marquesa. i posa música 'de pressa. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 41 Animallibres

h H hi ha he ho hu $eh 'ah ih 'oh uh hiena vehicle heroi ham huracà H'olanda hotel horari habitació hivern herba hipopòtam hospital hèlice helicòpter L’hipopòtam #’'alimenta 'd’herba. L’hèlice 'de l’helicòpter. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S42 Animallibres

L’H$elena ve 'd’H'olanda i veu l’H$èctor pel 'carrer. H'ola, H$elena! A 'quina hora ha# 'arribat? H'ola, H$èctor! Ahir 'a le# vuit. H'a# vist l’Hilari? Avui no, però 'ahir sí. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 43 Animallibres

ll LL lli llu lle llo lla $ell 'all ill 'oll ull llapi# 'conill 'orella llop palla 'abella Llúcia 'all llaç 'cullera 'cavall fulla llet llesca Llorenç V'ol# llet i una llesca 'de pa? L’'abella pica $el Lluí#. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S44 Animallibres

L'a Llum i $el Lluc 'queden 'dillun#. P$er dinar, hi ha paella. Ara $el Lluc pinta un lleó 'al 'disc i la Llum, 'al seu, un lloro. El# llancen fin# 'a la lluna. P$erò 'qui $el# recollirà? H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 45 Animallibres

ny NY nya nyo nye nyu nyi $eny 'any iny 'ony uny puny 'aranya nyanyo nyu 'canya lluny piranya bany senyal bunyol 'cabanya 'any pinyó llenya 'castanya El 'follet trenca la pinyata. P$elo pinyon# i 'castanye#. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S46 Animallibres

L'a Llúcia té si# 'any# Quan 'arriba l’$estiu, passa le# vacance# 'a la vinya 'de l’'avi. E# fan una 'cabanya 'amb llenya i $e# volen banyar 'a l’$estany. i viu 'a Tiveny# 'amb la família. Oh! S’ha 'oblidat $el banyador! H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 47 Animallibres

'g G formiga bigoti llengua 'goma 'ganivet 'aigua 'agost 'guant 'cangur tortuga G'onçal 'gat llagostí 'gavina 'agulla El niu 'de la 'cigonya. El G'abriel $é# 'guàrdia 'de seguretat. 'ga 'go 'gu VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S48 Animallibres

L’À'gata $é# 'amiga 'de la M'arga. Avui plou i 'agafen paraigua. P'orten 'guant#, màniga llarga i una 'gorra 'groga. T'ambé, le# bote# 'd’'aigua. Quine# 'gane# 'que 'arribi l’'agost! H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 49 Animallibres

'gu GU 'gue 'gui 'guitarra $espagueti botiguer 'anguila joguina formigue# 'guinda pigue# foguera 'guia 'guerra hamburguesa 'àguila figuera 'guepard El 'guepard $é# veloç. L'a botiguera té pigue#. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S50 Animallibres

El Guillem i l’À'gueda han 'anat 'a l’$estany. Quin 'guirigall! Com 'que tenen 'gana, 'agafen figue# 'de la figuera. D'onen le# pell# 'al# 'aneguet#. S$embla una 'guerra 'd’'aigua! H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 51 Animallibres

'güiro ungüent paraigüer pingüí paraigüe# llengüeta $egüe# 'aigüe# lingüista següent 'aigüera piragüi#ta El# paraigüe# són 'de 'color#. P'osa ungüent 'a la ferida. 'gü GÜ 'güe 'güi VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S52 Animallibres

Duesaigüe# El Guim i $el Guifré passen $el 'dia 'a Duesaigüe#. El piragüista $el# $ensenya 'a remar. Quine# 'aigüe# tan frede#! F'an piragüisme tot $el matí. L$e# piragüe# tomben i 'cauen 'a l’'aigua. Al# pingüin# $el# 'agradarien! H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 53 Animallibres

pijama joia julivert tija jugador 'ajudar majestat jersei jaqueta juliol penjador juny J'aume 'dijou# 'jardiner El J'osep juga 'amb la joguina. P$enjo la jaqueta 'al penjador. j J ja jo ju je VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S54 Animallibres

El J'ordi 'anirà 'a judo 'al juny. Si puja 'de nivell, tindrà $el 'cinturó taronja. Al juliol hi haurà un 'campionat. L'a J'ana l’'ajudarà 'al principi. S’$entrenarà 'cada 'dijou#. El J'aume, l’$entrenador, ja l’hi ha 'dit. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 55 Animallibres

'gerani 'genoll 'albergínia 'gessamí 'àgil 'argila G$erard $esponge# 'afegir 'gegant 'geperut 'grange# 'angina Gisela 'girafa El 'gessamí #’ha fet 'gegant. L'a 'girafa $é# 'àgil. 'g G 'ge 'gi VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S56 Animallibres

Gina la 'geganta té molta set. P'osarà 'aigua i 'gel $en un 'gerro! Ara ja pot pujar 'a la muntanya, El 'got se li 'queda petit. I hi 'afegirà tallade# de taronja. $encara 'que li faci mal $el 'genoll. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 57 Animallibres

rellotge 'corretja formatge jutge paratge viatjar platja llotja mitjanit fetge jutjar pitjor 'desitjat salvatge 'desitjó# L'a jutgessa $é# 'al jutjat. L’Otger juga 'a la platja. tg TG tj TJ tja tjo tju tge tgi VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S58 Animallibres

El patge viatjarà 'diumenge. Anirà 'amb un 'carruatge però no necessita 'gaire $equipatge. T$é un missatge per 'al# rei#. 'que 'guarda $en un 'garatge. Travessarà paisatge# salvatge#, H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 59 Animallibres

planxa 'carxofa maduixa xerrar xiulet xiclet xandall podreix Aleix panxa xocar 'créixer X$erta punxa xocolata El bruixot pentina la bruixa. L'a brúixola $é# 'al 'calaix. xa xe xi xo xu $eix 'aix uix 'oix x X ix IX VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S60 Animallibres

El X'avi 'obre l’'aixeta L$e# 'comparteix 'amb la X$ènia B'aixaran 'a 'comprar-ne mé# i renta le# maduixe#. i 'deixen la 'capsa buida. 'a la fruiteria 'de la X'antal. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 61 Animallibres

motxilla fletxa 'dutxa 'caputxa 'cotxe petxina butxaca 'capritx fitxa $empatx 'cartutx brotxa metxa 'despatx $esquitx El J'ordi pinta 'amb la brotxa. L'a G$emma $encén la metxa. tx TX txa txe txi txo txu 'atx itx utx $etx 'otx VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S62 Animallibres

El Txema puja 'al tren. E# menja un sandvitx 'de salsitxa 'que porta 'a la motxilla. i tornarà 'amb $el 'cotxe 'de l’Arantxa. Li 'agrada $el txucutxú 'que fa. A la nit ballarà txa-txa-txa H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 63 Animallibres

$estoig maig 'desig torneig solfeig passeig busseig mareig 'degoteig sorteig 'assaig $enuig faig safareig regateig L’'assaig 'de solfeig. El millor regateig. ig IG 'aig uig $eig 'oig VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S64 Animallibres

L’Ona ha sortit 'a fer un passeig. i seure 'a l’'ombra 'd’un faig. i li ha 'agafat un mareig. V'ol 'arribar 'dalt 'del puig El sol 'de maig pica fort A la tarda no 'anirà 'a solfeig. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 65 Animallibres

ukulele kart viking frànkfurt judoka kebab $eureka karaoke Kíev K'aila kungfu karate K'àtia Kílian sudoku L’Anika fa karate. L’Olek i la K'atrina són 'de Kíev. k K ka ke ki ko ku 'ak uk ik $ek 'ok VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S66 Animallibres

El Kílian i la K'àtia 'celebren l’'aniversari. El Kílian $escull una 'disfressa 'de Frankenstein. Hi haurà també un karaoke. Conduiran kart# i $e# 'disfressaran. I la K'àtia, una 'de vikinga. I la K'aila, una 'amiga, tocarà l’ukulele. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 67 Animallibres

wifi kiwi windsurf waterpolo web W$endy taiwanè# taekwondo Will W'anda brownie hawaiana wok T'aiwan wasabi L'a meva fruita preferida $é# $el kiwi. El kiwi també $é# un 'animal. w W wa we wi wo wu 'aw uw iw $ew 'ow VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S68 Animallibres

T'aiwan W$endy W'atson $é# hawaiana El Will ve 'de W'ashington. H'an reservat un hotel pel web i fa windsurf 'amb William Brown. H'an 'anat 'a T'aiwan 'a un 'campionat. 'que 'oferia wifi 'de franc. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 69 Animallibres

boxa saxòfon taxi boxejar $explicar 'oxigen $excavadora $excursió text $explorar $extinció flexo É# una boxejadora $extraordinària. Extingim $el foc 'amb l’$extintor. xa xe xi xo xu 'ax ux ix $ex 'ox x X VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S70 Animallibres

L’Àlex $é# un $explorador $expert. i $en# $explicarà tot $el 'que sap. 'a un museu sobre 'galàxie# i 'coneixerem 'com #’extingeixen $el# $estel#. Diumenge farem una $excursió D$espré# 'anirem 'amb taxi H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 71 Animallibres

libèl·lula 'col·legi 'goril·la pol·len pel·lícula il·luminar pupil·la 'ombrel·la tranquil·la 'al·lèrgia intel·ligent varicel·la Tinc una 'col·lecció 'de 'cromo#. Pinta un 'dibuix 'amb 'aquarel·le#. l·la l·le l·li l·lo l·lu 'al·l ul·l il·l $el·l 'ol·l l·l L·L VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S72 Animallibres

L'a G'al·la va 'a 'classe il·lusionada. i treballa molt la 'cal·ligrafia. i $é# intel·ligent i $espavilada. Pinta paisatge# 'amb 'aquarel·le# S$empre 'col·labora 'amb $el# 'altre# Al 'col·legi l’$estimen moltíssim. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 73 Animallibres

pr PR pre pri pro pru pra prismàtic# pruna premi prova prop 'aspre professora presó prou prim 'compra El príncep i la princesa tenien una promesa: 'quan el# préssec# 'del presseguer principal no fossin 'aspre#, #’'avisarien. P$erò $el rei va prohibir 'que el# tastessin. Aviat, tot# 'do# van 'dir prou i 'van marxar 'al prat. Allà hi havia presseguer#, prunere# i 'algun# xiprer#. El rei havia 'd’'aprendre 'a 'compartir! VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S74 Animallibres

pl PL pla ple plu plo pli plàtan ploma planeta planxa ple 'ample replà plorar Plutó 'complir pluja El pare planxa, la mare buida $el rentaplat# i jo rego le# plante# 'del balcó. Omplo un plat pla 'amb llavor# i l’'ocellet $en menja fin# 'que 'queda ben tip. H'a 'començat 'a ploure i un 'ocellet #’ha mullat le# plome#. Ai, la pluja! H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 75 Animallibres

br BR bra bro bri bre bru 'arbre llebre bruixa llibre zebra Brauli brúixola 'abric 'cabra bressol brotxa L'a S'abrina sent $el timbre 'de 'casa i va 'a 'obrir la porta. É# $el Brauli! E# fan una 'gran 'abraçada. Observaran le# branque# 'a l’'ombra i, 'a la nit, $el# $estel# brillant#. L'a S'abrina 'agafa l’'abric i tot# 'do# surten 'a fer un passeig. S$euran 'a sota 'd’un 'arbre i llegiran llibre#. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S76 Animallibres

bl BL ble bli bla blu blo blede# biblioteca $estable moble 'amable 'cable poble blat blau blanc bloc El Blai $é# mag. Avui #’ha posat la 'camisa blava perquè té funció. Troba 'que $el Blai $é# un mag 'admirable i li 'demana una foto. Que 'amable, $el Blai! L'a Blanca seurà $entre $el públic. Li $encanta la màgia! H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 77 Animallibres

'cr CR 'cru 'cre 'cri 'cro 'cra 'cranc 'croqueta 'crinera 'crema 'cromo 'creure 'crani $escriptor 'cru 'crear secret L'a Cristina i la Lucrècia #’han 'conegut $en un 'creuer 'aquest $estiu. H'an menjat 'crep# sense sucre i han 'canviat 'cromo#. P$ensen 'que seran une# 'amigue# increïble#! H'an visitat $el 'cràter 'd’un volcà i han vist 'crie# 'de 'goril·le# per primer 'cop. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S78 Animallibres

dibuix 'cl CL 'clu 'cla 'cle 'cli 'clo 'clau bicicleta 'cercle xiclet teclat 'classe 'clarinet 'clatell 'clauer 'clavell 'closca L'a 'classe ha fet un taller 'de 'classificar le# $escombrarie#. Ara la Clara ja té 'clar 'que ha 'd’'anar 'amb bicicleta 'a 'classe 'de 'clarinet. D$espré#, han muntat 'clauer# 'amb material# reciclat#. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 79 Animallibres

'gr GR 'gra 'gro 'gru 'gre 'gri 'grill 'grangera tigre 'granja 'gració# 'cigró 'grua 'alegre 'grapar 'gràcie# negre L'a Greta retalla fotografie# 'de tigre# i 'granote#, i le# 'grapa $en una 'cartolina 'groga. L'a Greta ha 'decidit 'que vol ser fotògrafa 'quan sigui 'gran. T'ambé retalla un magraner. Que 'gració#! D$e segur 'que li 'agrada 'a l’'àvia Gràcia. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S80 Animallibres

'gl GL 'glu 'glo 'gle 'gla 'gli 'globu# iglú regle ungla $esglaó 'angle jungla 'anglè# senglar 'glaçó 'glop El triangle 'de la 'classe 'de música s’ha trencat i la Glòria prova d’'arreglar-lo. D$e l’$esglai li ha 'agafat singlot. Ai! Quin mal! S’ha partit l’ungla 'amb un 'del# 'angle# 'del triangle. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 81 Animallibres

fr FR fra fre fro fri fru fruita 'cofre 'disfressa front fregir Àfrica fresc refresc safrà frunzir 'calfred L’Alfred i $el Fran juguen 'al frontó i 'avui #’$enfronten 'a un 'altre $equip. I si 'demanen un refresc? D$espré#, menjaran fruita per berenar i 'aniran 'al parc si no fa fred. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S82 Animallibres

fl FL fle flo flu fla fli flamenc flotador fletxa flor flac flauta inflar flam 'coliflor flama fluix El T'òfol i la Flàvia són músic#. L'a Flàvia toca la flauta i $el T'òfol, $el flautí. L'a mare, la Flora, $é# 'cuinera i fa un# flam# 'de formatge formidable#. El pare, $el Flavi, té una floristeria 'on ven tota mena 'de flor#. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 83 Animallibres

tr TR tra tru tro tre tri tractor tresor trompa $estruç tricicle truita $entrepà trineu mestre tro 'àrbitre L'a Trini toca $el trombó i la trompeta. I $é# $entrenadora 'de futbol. I tot# 'quatre tenen por 'de traque#, tron# i son# $estrident#. Viu 'amb $el# seu# 'quatre 'gosso#: $el Silvestre, la Cleòpatra, la P$etra i $el Tritó. VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR- Z -S84 Animallibres

'dr DR 'dro 'dre 'dri 'dra 'dru 'drac vidriera 'quadre 'cendra pedra 'dron A'drià 'ordre lladruc síndria lladre L’Andreu neteja $el# vidre# 'de 'casa 'amb un 'drap. El# vol 'deixar ben net# perquè 'divendre# se’n va 'de viatge. H'a tret 'diner# 'de la 'guardiola per marxar 'a E'gipte. Allà #’$entretindrà veient 'cocodril# i 'dromedari#. H K W X L·L LL NY TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J GGE GI TX -IG TJ TG X IX 85 Animallibres

LES MEVES PARAULES PREFERIDES Animallibres

LES PARAULES MÉS DIFÍCILS Animallibres

El quadern de lectura Amanida de lletres és una obra col·lectiva elaborada per l’equip humà següent: Redacció Raquel Sanchis, Bàrbara Lacuesta i David Morell Direcció editorial Bernat Bataller i Sandra Capsir Disseny de continguts, revisió didàctica i coordinació editorial David Morell Coordinació digital Teresa Gregori Correcció lingüística Andrea Bella, Sonia Camarasa i Pau Sanchis Coordinació tècnica Xavier Tortosa Infografia i maquetació Carles Barrios, Eva Bueno, Jorge Collado i Laura Giménez Direcció d’art Carles Barrios Il·lustracions Adobe Stock Fotografies Arxiu Bromera Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació per qualsevol mitjà o procediment, sigui electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editorial. Qualsevol infracció d’aquesta advertència estarà sotmesa a les sancions que estableix la llei. © Animallibres Apartat de correus 6141 - 08080 Barcelona www.animallibres.cat Imprimeix: PSG 1a edició: maig, 2024 ISBN: 978-84-19659-87-3 DL: B-10531-2024 Animallibres

AMANIDA DE LLETRES QUADERN DE LECTURA Animallibres Editorial @animallibreseditorial www.animallibres.cat @animallibresed @Animallibres

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=